voorgaande
volgende
De twee andere hallen worden gebruikt voor de produktie. De ene voor het maken van de verschillen­de onderdelen, zoals krukassen, tandwielen, assen, vorkpoten enz., waarvoor grote draaibanken, frees­banken enz. ter beschikking staan. Ook worden hier kleinere onderde­len gestampt, uitlaten en frames ge­bogen en gelast. Alleen het uit­gloeien van de frames, nadat ze ge­last zijn, wordt uitbesteed.

In de tweede hal vindt de eigen­lijke produktie plaats. Hier bevindt zich ook het grote onderdelenmaga­zijn, zodat alle onderdelen bij de hand zijn. De produktie is onder­verdeeld naar het inlaatsysteem der motoren; zo is er een afdeling waar de machines gebouwd worden die een zuigergestuurde inlaat hebben en de andere motoren hebben een roterende inlaat.

Dit is gedaan omdat de motoren per groep veel gelijkenis vertonen.
Van de grote motocrossmodellen, 250 tot 500 cc zijn bijvoorbeeld de versnellingsbak, de koppeling, de carters en de ontsteking hetzelfde. De bouw van de machines gebeurt in groepen; één groep bouwt de motor, terwijl een andere afdeling zich bezighoudt met het opbouwen van de voorvorken, de voorrem en de achtervork in het frame mon­teert. De laatste groep werknemers maakt er dan een complete motor­fiets van en bouwt de produkten, die van de verschillende afdelingen komen in het frame.

Daarna wordt iedere machine proefgereden, voordat deze weer gedeeltelijk gedemonteerd wordt, om verpakt te kunnen worden voor verzending naar Amerika. Hier gaat ongeveer 80 pct. van de motocross­machines naar toe.

De andere afdeling houdt zich voornamelijk bezig met de bouw van wegmotoren, maar hier worden ook de 125 cc-motocrossers en weg­racer gebouwd. Alle motoren die hier van de band komen worden óf op de weg getest, óf op een kleine proefbank, waarna ze hun weg vin­den naar de klanten.

Verder is in deze hal de spuiterij ondergebracht, evenals de motocrossportafdeling. Hier werken drie man continue aan de machines van de fabrieksrijders; het prepareren van de machines voor de diverse wedstrijden en het aanbrengen van wijzigingen op verzoek van de rij­ders en het testen van nieuwe vin­dingen.

In de reparatie-afdeling van de fabriek kunnen alle naoorlogse mo­dellen gerepareerd worden; ook worden hier af en toe Maico's uit de beginjaren gerestaureerd.

Hoewel het cross-seizoen nog maar nauwelijks is afgelopen, ten­minste in Europa, is men al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. Zo is men druk bezig met de ontwikke­ling van een vijfversnellingsbak, om speciaal bij de 250 cc het ver­mogen nog beter te kunnen benut­ten. Door het vertrek van Willi Bauer naar Suzuki ontstond er even het probleem om nieuwe rijders aan te moeten trekken, maar waar­schijnlijk slaagt verkoopmanager Hans Kressin er wel in om één of twee jonge rijders te contracteren; de onderhandelingen met de En­gelsman Andy Roberton zijn in een vergevorderd stadium. En verder beschikt Maico nog steeds over de routenier Adolf Weil (36 jaar) en over Hans Maisch, zoon van de di­rekteur, die de laatste helft van het afgelopen cross-seizoen erg sterk kwam opzetten.

                                                     HENK BRUGGEMAN
Algemene Historie van MAICO 2/2
voorgaande
volgende
ophalen frame